Werkwijze

 
 
 


Werkwijze Softwareontwikkeling voor kantoortoepassingen

Inventariserend gesprek

In dit gesprek willen we een indruk te krijgen van uw organisatie en uw eisen en wensen met betrekking tot de kantoor-toepassing. Aan de hand van deze gegevens maken wij voor u een offerte, waarin alle onderdelen duidelijk omschreven zijn. Tevens laten wij u kennis maken met onze werkwijze en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak dient als stuurmiddel bij het realiseren van een kantoor-toepassing. Het plan van aanpak bestaat uit 3 componenten, namelijk:

  1. Projectbeschrijving
  2. Projectfasering
  3. Beheersaspecten

Functioneel ontwerp

Na een inventariserend gesprek over de functionaliteit van de kantoor-toepassing wordt er een functioneel ontwerp gemaakt waarin deze functionaliteit beschreven wordt. Wanneer dit functioneel ontwerp met u is afgestemd kan gestart worden met de realisatie van de kantoor-toepassing. Bij grote opdrachten kan er ook voor gekozen worden om een technisch ontwerp te maken.

Realisatie

In deze fase wordt de kantoor-toepassing gerealiseerd conform de functionaliteit beschreven in het functioneel ontwerp.

Systeemtest

Na de realisatie van de kantoor-toepassing wordt deze bij Pillar Software eerst grondig getest alvorens de programmatuur wordt opgeleverd t.b.v. de gebruikersacceptatietest.
In de systeemtest wordt getest of:

  • De werking van de kantoor-toepassing goed is zonder technische fouten.
  • De kantoor-toepassing werkt conform de functionaliteit zoals beschreven in het functioneel ontwerp.

Gebruikersacceptatietest

Nadat de systeemtest heeft plaatsgevonden kunnen één of meerdere medewerkers van u de kantoor-toepassing testen. Het belangrijkste aspect van deze test is dat gekeken wordt of de opgeleverde functionaliteit voldoet aan de eisen en wensen van u.

Implementatie

Nadat de kantoor-toepassing is goedgekeurd zal de kantoor-toepassing bij u worden geïmplementeerd.